Informatie voor Ouders

Sommige ouders krijgen te maken met geschonden rechten van hun kind. Bijvoorbeeld als uw kind werd misbruikt of ontvoerd door een ex-partner. U kunt hiervoor terecht bij de Kinderombudsman. Als u wilt dat wij eerst met u meedenken of naar u luisteren, dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen.

Kinderen voorlichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag:

Stichting Kinderbelang heeft voorlichting als belangrijke peiler in haar werkzaamheden voor kinderen. Boeken kunnen kinderen voorlichten over allerhande zaken. Voor ouders die hun kind bekend willen maken met het gegeven dat er mensen kunnen zijn die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, is 'Blijf van mijn ondergoed af!!!' een zeer geschikt boekje. Je wilt kinderen niet bang maken, maar wel seksueel grensoverschrijdend gedrag laten herkennen en hen aanmoedigen het openbaar te maken als ze ermee in aanraking zouden komen. Het zware thema wordt op kunstige wijze door auteur Ingrid Westerduin verhalend behandeld. Ook op scholen zou dit boekje gebruikt kunnen worden.

Ingezonden door Ingrid Westerduin:

"Blijf van mijn ondergoed af!!!" is de titel van mijn voorleesboekje voor kinderen van de basisschool. Het is een preventief voorlichtingsboekje om langdurig seksueel misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Het is bedoeld om voor kinderen signalen van seksueel misbruik herkenbaar en bespreekbaar te maken.

Ik ben zelf langdurig seksueel misbruikt geweest vanaf mijn vierde levensjaar. Omdat ik
de juiste voorlichting zelf niet heb gehad, heeft het misbruik langere tijd kunnen duren. Het stopte toen het bij toeval werd ontdekt. Natuurlijk was mij verteld om geen snoepjes van vreemden aan te nemen of met een vreemde mee te gaan. Maar zoals in de meeste gevallen van langdurig misbruik was de dader ook bij mij juist een bekende, namelijk een kennis van mijn ouders.

Ik wilde iets met mijn ervaring gaan doen om andere kinderen te helpen. Ik heb in mijn boekje het kind in mij eigenlijk laten vertellen wat ik destijds zelf had moeten weten om te gaan praten. Het boekje is op een kinderlijk eenvoudige manier geschreven en gaat uit van een gezonde situatie waarin nog geen misbruik heeft plaats gevonden.  Er komen dan ook geen schokkende details of grof taalgebruik in voor.

Seksueel misbruik uitbannen kan niet door voorlichting, maar langdurig misbruik kan voorkomen worden als het kind begrijpt dat het kan gaan praten. Mijn slogan is:
"Een voorgelicht kind staat steviger in zijn of haar schoentjes..."

Het boek kost € 6.95 en is o.a te verkrijgen bij Kaftmedia.nl de uitgever en bij Bol.com en andere boekhandels online in Nederland en Belgie. Het is binnenkort ook in braille verkrijgbaar bij aangepastlezen.nl

Met vriendelijke groet,
Ingrid Westerduin

Een voorgelicht kind staat steviger in zijn of haar schoentjes...

 

Naast de drie eerder genoemde groepen rechten (3 P's) willen wij de rechten ook praktisch en bespreekbaar maken. Praktijkrechten dus. Welke rechten hebben kinderen in de dagelijkse praktijk?

Vooropgesteld: natuurlijk hebben jij en ik er recht op een onvolmaakte ouder te zijn die fouten maakt, valt en opstaat en liefdevol weer doorgaat.

Desalniettemin hebben mijn kind en jouw kind er recht op:

 • dat wij onze ouderrol in alle opzichten naar behoren vervullen
 • dat wij een bron van liefde en acceptatie voor ze zijn en nooit een bron van angst of verwarring
 • gevrijwaard te blijven van agressief, suïcidaal of zelfbeschadigend gedrag
 • dat onze blauwe plekken of littekens niet automatisch ook van hen worden
 • knuffels en complimentjes te ontvangen
 • thuis veiligheid te zoeken en te vinden
 • thuis structuur en begrenzing te vinden
 • onderzoekend te mogen zijn binnen gezonde grenzen
 • gevoelens te hebben en die binnen gezonde grenzen te mogen uiten
 • ons te kunnen vertrouwen
 • kind te mogen zijn in al zijn veelkleurigheid
 • dat we thuis minstens net zo belangstellend en aardig zijn als buitenshuis
 • dat wij hulp inschakelen als we (tijdelijk) tekortschieten in (aspecten van) onze ouderrol
 • dat wij hulp inschakelen van een professional die het wel weet als wij het 'even niet meer weten of zien zitten'
 • hun belang voorop gesteld te krijgen
 • dat wij meegroeien in hun ontwikkeling
 • emoties te hebben en te uiten als wij gefaald hebben (Javier Guzman in Linda: 'Ik wil dat mijn dochter weet dat ze het recht heeft om kwaad op mij te zijn. Kwaad en teleurgesteld).
 • Dat we er alles aan doen de relatie of het gedeelde ouderschap met de andere ouder te laten slagen
 • van ons informatie te krijgen over de familiegeschiedenis
 • met iemand anders te praten over zaken die hen dwars zitten -ook als dat onze vuile was is-
 • af te wijken van het ideaalplaatje dat we van ze hebben
 • dat we er een sociaal netwerk op nahouden
 • gevrijwaard te blijven van ouderlijk drugs- of overmatig alcoholgebruik en alle mogelijke gevolgen daarvan
 • dat we gepast open zijn over een psychische aandoening waar zij de gevolgen van merken
 • dat wij hun broertjes en zusjes opvoeden
 • dat we onze frustraties over hun andere ouder niet in hun nabijheid uiten.