Wie Zijn We ?

Stichting Kinderbelang staat onder leiding van een bestuur. In het bestuur zitten

  • De Voorzitter: Serge Willemstein

  • De Penningmeester: Manuel de Jong

Uitvoering en coördinatie van projecten onder dagelijkse leiding van:

Drs. Sandra van Gameren (1973), gezondheidspsycholoog met een passie voor preventie(werk). Zij is deskundige op het gebied van kinderen van psychisch zieke en verslaafde ouders (kopp) en auteur van het boek ‘Leven met een psychisch zieke ouder’ (uitgeverij Bohn Stafleu en Van Loghum).

In 2010 en 2011 droeg zij de verantwoordelijkheid voor het project ‘Kopp-voorlichtingen aan professionals en vrijwilligers’, dat zij in samenwerking met Stichting De Hoop GGZ en Fonds Nuts Ohra uitvoerde. In haar boek onderschrijft Sandra het van oorsprong Afrikaanse gezegde ‘It takes a village to raise a child’. In haar werk is haar drijfveer de slogan ‘It takes a village to maintain children’s rights’.

Colofon 

Bouw CMS & aanpassingen layout: 
© ws webdesign | willemijn straeter
2012

Ontwerpsjabloon:
© Pixelhaus Studios

Teksten & overige afbeeldingen: 
© Stichting Kinderbelang

Sitemap