Projecten

Wij voerden diverse projecten uit waarbij de zorg voor kinderen van psychisch zieke of verslaafde ouders aan bod kwam. Samen met St. De Hoop werden dankzij een subsidie van Fonds Nuts Ohra binnen de GGZ workshops gegeven rondom dit thema om omstanders en proffesionals te trainen. 

'Bemoeizorg voor kinderen van psychisch zieke of verslaafde ouders in Zwolle' is een project dat stichting Kinderbelang binnen deze gemeente uitvoerde. Deze kinderen lopen het risico vroeg of laat zelf klachten te ontwikkelen, zo tonen diverse onderzoeken aan. De ouders blijken regelmatig opvoedvragen te hebben. Opvoeden is niet altijd makkelijk, zeker niet als de ouder lijdt aan depressies, een angststoornis, schizofrenie of verslaving. Rondom psychische problematiek heerst nog steeds een taboe, waardoor ouders niet om hulp durven te vragen. En hoewel er in Nederland overal lotgenotengroepen zijn voor deze kinderen, bereiken we maar een klein percentage van het totale aantal kinderen.

Momenteel werkt Sandra van Gameren aan het boek 'Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?' dat uitkomt bij Bohn Stafleu en Van Loghum, dezelfde uitgever van haar boek 'Leven met een psychisch zieke ouder'.