Doelstellingen

  1. Door middel van concrete projecten opkomen voor kinderen wiens rechten geschonden worden of dreigen geschonden te worden.
  2. Het ondersteunen van ouders die te maken kregen met geschonden rechten van hun kind.
  3. Bekendheid geven aan de kinderrechten en de huidige stand van zaken rondom specifieke rechten.
  4. Het zoeken van (regionale) samenwerkingsverbanden.

De vier kernactiviteiten van de Stichting Kinderbelang:

  1. Preventie
  2. Voorlichting
  3. Training
  4. Ondersteuning