Wat Doen We ?

Kinderen hebben rechten. Naast bijvoorbeeld het recht op onderwijs (artikel 28) hebben ze recht op bescherming tegen drugs (artikel 33), geweldpleging (artikel 19), misbruik (artikel 34) en verwaarlozing (artikel 27). 

In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan 45 artikelen die verwoorden waar kinderen recht op hebben. Ze zijn onderverdeeld in provisierechten, protectierechten en participatierechten. Nederland heeft dat verdrag samen met vrijwel alle wereldlanden  ondertekend. Daarnaast hebben we in Nederland een Kinderombudsman die controleert of de rechten worden nageleefd.

Desondanks kunnen we niet achterover leunen. De brandbrief over kindermishandeling die de Kinderombudsman in november 2011 naar de tweede kamer stuurde, geeft bijvoorbeeld indringend aan dat de rechten van kinderen in Nederland nog te vaak worden geschonden. De cijfers van kindermishandeling in Nederland worden in de brief onaanvaardbaar hoog genoemd.

Kinderen zijn veerkrachtig en kwetsbaar tegelijk. Veerkrachtig omdat ze het vermogen hebben op te veren na nare of traumatische ervaringen. Maar hun afhankelijkheid maakt ze kwetsbaar. Omdat niet alle volwassenen hun rechten in ere houden.

Als kinderen volgens een internationaal vastgelegd verdrag rechten hebben en afhankelijk zijn van volwassenen, dan heeft deze laatste groep dientengevolge heldere plichten. Naast de overheid en de ouders heeft wat Stichting Kinderbelang betreft iedere volwassene een verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de rechten van het kind. Vandaar onze slogan ‘Samen rechtop … voor kinderrechten!’

De mensen achter Stichting Kinderbelang hebben zich als taak gesteld de onderzoeken en publicaties over (geschonden) kinderrechten nauwlettend te volgen. En daar waar mogelijk hun expertise in te zetten. We doen dat vooral door professionele en niet-professionele betrokkenen bij te scholen en hen aan te sporen actief verantwoordelijkheid te gaan dragen voor kinderen uit hun omgeving wiens rechten geschonden (dreigen te) worden. Onze sleutelwoorden zijn scholing, praktisch, preventie en bemoeizorg. Vanwege de kleinschaligheid van onze organisatie werken wij vooral projectmatig.